دستگاه اکسترودر رشته ای پلاستیک

پیشرو چین است دستگاه ساخت رشته های پرینتر سه بعدی ، خط اکستروژن ردیف پرینتر سه بعدی بازار محصول