تماس با ما
Ryan Tan

شماره تلفن : 86-13825752088

WhatsApp : +8613825752088

روز کارگر مبارک!

May 1, 2022

روز کارگر از اول ماه مه در اعتصاب کارگران آمریکایی آغاز شد. این روز در بیش از هشتاد کشور جهان روز ملی است.

عمدتاً به منظور بزرگداشت کارگر برای حقوق مشروع تلاش می کنند.

آخرین اخبار شرکت روز کارگر مبارک!  0

آخرین اخبار شرکت روز کارگر مبارک!  1