خط اکستروژن ورق توخالی PP

ورق اکستروژن ورق پروفیل توخالی، دستگاه قالب گیری ورق پروفیل, profile sheet making machine, hollow grid sheet extrusion line.